Κώστας Ν. Στρατηλάτης
Δικηγόρος παρ’Εφετείω – Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ.

Γεννήθηκε το 1976 στο Παγγαίο Καβάλας. Τον Ιούνιο του 1997 αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Οκτώβριο του 2000 έλαβε από το ίδιο Τμήμα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες. Το Φεβρουάριο του 2006 υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή, λαμβάνοντας το βαθμό άριστα με ομόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών κατά τα έτη 2001-2005, βοηθός διδασκαλίας κατά τα ίδια έτη στα μαθήματα Συνταγματικές Ελευθερίες, Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο των ΜΜΕ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ., καθώς επίσης και ερευνητής με σύμβαση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημείου Αθηνών κατά τα έτη 2006 και 2007. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 φοίτησε με επιτυχία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Διακυβέρνησης του London School of Economics and Political Science. Στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται:

Συντάσσοντας το δικαίωμα στη δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία: Μαζική Επικοινωνία, Ελευθερία και Δημοκρατία στην Πληροφοριακή Εποχή, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006.

‘Η αυτορρύθμιση στον πολιτισμό της διαδικτυακής επικοινωνίας’, στο συλλογικό τόμο Θ.Κ. Παπαχρίστου κ.α., Αυτορρύθμιση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 99-132.
‘Η ειδική συνταγματική αποστολή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα’, Δικαιώματα του Ανθρώπου 22/2004, σσ. 555-569.
‘Οι συνθήκες ερμηνείας του άρθρου 17 του Συντάγματος’, Αρμενόπουλος 6/2001, σσ. 856-862.
‘Η συγκεκριμένη στάθμιση κατά τη δικαστική ερμηνεία του Συντάγματος’, Το Σύνταγμα 3/2001, σσ. 495-540.

Τομείς ιδιαίτερης ενασχόλησης:
  • Συνταγματικό Δίκαιο
  • Δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη
  • Διοικητικό δίκαιο – Δημόσιες συμβάσεις
  • Δίκαιο των ΜΜΕ
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Συνταγματικό Δίκαιο


English
 
Επικοινωνία Χάρτης Ιστοσελίδας Disclaimer